StartpaginaANBI

Naam  Heemkundevereniging Vrienden van Wijnandsrade 
RSIN = fisc. nr.  8044.64.480  
Bestuur  Dagelijks bestuur

Secretaris Jo Luijten
Penningmeester Rein KrikkeL
Ledenadministrateur Ria Marell
Voorzitter Wilfried Dabekaussen

Algemeen bestuur
Thei Bindels
John Bruls
Hub Gerards
Arnold de Haas
Jack Jetten
Henk van Malkenhorst
Math Marell
Jos L´Ortye
Esther Steins  
Beleidsplan  Beleidsvoornemens 2017:
- Maart 2017: lezing oude volksgebruiken in Limburg
- April 2017: aanleg derde lus Poëzieroute Wijnandsrade
- April 2017: deelname opstart Taalcafé voor nieuwe dorpsgenoten
- Mei 2017: organisatie Dodenherdenking
- Mei 2017: Pelgrimage Sittard
- Mei 2017: excursie Trier en graf Pater Eberschweiler
- Mei 2017: Open Atelier Wijnandsrade
- Juni 2017: Isidorus-Gerardus-wandeling
- Juni 2017: Opstelwedstrijd basisschool
- Najaar 2017: Poëziewedstrijd basisschool tbv het wisselgedicht
- Hele jaar 2017: deelname schooltuinproject  
Beloningsbeleid  De vereniging kent geen beloning toe voor werkzaamheden van bestuursleden of andere leden.  
Doelstelling  Doelstelling Vrienden van Wijnandsrade:
1. studie en bewustwording van de geschiedenis van Wijnandsrade;
2. stimulering van het culturele leven in Wijnandsrade;
3. aandacht vor de leefomgeving in en rond Wijnandsrade.

Bij de invulling van de doesltellingen wordt zoveel mogelijk jong en oud betrokken.
 
Activiteitenverslag  2014
activiteitenjaarverslag2014011.docx [150 KB]

2013
activiteitenjaarverslag2013012.doc [264 KB]  
Financiële Verantwoording  kopievanbalans31122015.xls [40 KB]

kopievanexploitatie2015.xls [42 KB]

Toelichting 2015.
De vereniging is met 8 leden gegroeid.
Het vermogen is iets verminderd doordat sponsoring van de drukkosten van het Bulletin wegviel en er meer kosten waren voor de presentatie bij de Agemene Ledenvergadering.
De vereniging is overigens financieel gezond.

Jaarvergadering en vaststelling stukken 2016 is in maart 2017.