StartpaginaVereniging 'De Vrienden'Bestuur

Dagelijks bestuur
Secretaris: Rinus van den Nieuwenhof, Mail Rinus >
Penningmeester: Rein Krikke; Mail Rein >
Ledenadministrateur: Ria Marell; Mail Ria >
Voorzitter Wilfried Dabekaussen; Mail Wilfried >

Algemeen bestuur
Louis Cordewener
Nicolle Driessen
Hubert Gerards
Karien Goessens-Schrijen
Jack Jetten
Jo Luijten
Henk van Malkenhorst
Math Marel
Esther Steins
Wiel Oehlen
Erevoorzitter
F. Cortenraad
J. Jansen +