StartpaginaVereniging 'De Vrienden'Bestuur

Dagelijks bestuur
Secretaris Jo Luijten (045 – 524 24 29, e-mail: jam.luijten@ziggo.nl)
Penningmeester Rein Krikke (045 – 565 01 21)
Ledenadministrateur Ria Marell (045 – 524 51 67)
Voorzitter Wilfried Dabekaussen (045 – 524 13 20)

Algemeen bestuur
Thei Bindels (045 – 524 30 08)
John Bruls (045 – 524 38 57)
Hub Gerards (045 – 577 87 12)
Arnold de Haas (045 – 524 43 72)
Jack Jetten (045 – 524 11 35)
Henk van Malkenhorst (045 – 524 23 44)
Math Marell (045 – 524 17 05)
Jos L´Ortye (045 – 524 12 08)
Esther Steins (06 – 23 45 49 19)

Erevoorzitter
F. Cortenraad
J. Jansen +