StartpaginaOver WijnandsradeNythuizen

Nythuizen

In de buurt van Nythuizen zijn de resten gevonden van grote Romeinse gebouwen. Het is niet waarschijnlijk dat het hier een 'villa rustica', een landbouwbedrijf betrof, het is een losse verzameling gebouwen waarvan functie en eigenaar niet bekend zijn. De opgraving is gedaan door priester-archeoloog Jos. Habets in 1863. Het is niet onaannemelijk dat deze opgraving geschiedde ter gelegenheid van de bouw van het herenhuis, dat Nythuizen nu een chique 19de eeuwse uitstraling geeft.
In de Middeleeuwen was Nythuizen een kasteel. Kasteel en landerijen waren deels een leengoed van de Keurvorst van Keulen en deels van het Leenhof van Wijnandsrade. Vanaf de 13de tot eind 14de eeuw waren de ridders van Nythuizen bezitter van het landgoed. Daarna kwam Nythuizen in het bezit van onder andere de familie Hoen van Hoensbroek. In de 19de eeuw kocht notaris Xaverius Maurissen, in huwelijk met Maria Francisca Adelheid Kerens de Wylré, Nythuizen. Van het Middeleeuwse kasteel was toen al lang niets meerover.

Het herenhuis uit ongeveer 1870Nythuizen zoals het nu is