StartpaginaOver WijnandsradeSwier

Swier

Swier was vermoedelijk in prehistorische tijden al bewoond. Er zijn stenen werktuigen gevonden tussen Hulsberg en Wijnandsrade. In ieder geval woonden er mensen rond het begin van de jaartelling. Romeinen of nauw met Romeinen verbonden stammen hebben sporen achtergelaten. In Swier heeft mogelijk een tertiare Romeinse weg gelegen.

De naam Swier zou van gallo-romaanse oorsprong zijn. Via Scarwirre, Scharwyer, Scherwyer en Swyer ontstond Swier. Het Franse woord 'charrue' = ploeg heeft dezelfde afleiding. Uit deze naam blijkt landbouwactiviteit en daarmee de vestigingsplaats van boeren. Een andere verklaring zou kunnen zijn, dat de afleiding komt van het middelnederlandse woord wieër (=vijver) en dat Scherwyer gewoon betekent: 's herren wieër, de vijver van de heer. Het is niet onmogelijk dat er in de bedding van de Bi(e)ssebeek een plas heeft gelegen, waarop deze benaming terugvoert.

In Swier waren hofsteden en woningen van landarbeiders.

Swier was tot 1945 veel groter dan Wijnandsrade.

Hoeve "Lindelauf ", Swier

Link naar de site van Els Diederen over Swier >>>

^